regi_commander | BST eltromat International

regi_commander: Kompakt Butonyer

regi_star 20 register kontrol sisteminin uzaktan operasyonu için  Butonyer regi _commander kullanılır. Kullanıcı paneli register bilgisini verir ve direkt olarak baskı ünitesi üzerinde veya uygun register ayarlarını kullanarak araç santralinde register sapmalarının düzeltilmesini sağlar. Bireysel regi_commander butonyer her bir kontrol istasyonu için regi_star 20  kontrol sistemine bağlanabilir. regi_commander ağı Ethernet vasıtasi sayesinde regi_star 20 ile iletişim kurar ve güçlendirme projelerinde olduğu kadar yeni makineler içinde tasarlanmıştır.

regi_commander: Kazancınız

 • Dokunmatik işlevselliği ve 4,3 inch renk görüntüsü vasıtası ile basit ve hassas Operasyon
 • Güncel register sapmalarının sayısal ve grafiksel gösterimi
 • Register sapmaları için renk alarm bildirimi
 • Register sapmaları için en son göstergeç
 • Hata durumlarının gösterimi için renklendirilmiş işaret durum sembolleri ile işaret alarmı
 • Fiber optic register işaret sensörünün kalibrasyon durumunun görüntüsü
 • İşlem ünitesinde veya baskıda direkt olarak önemli kontrol fonksiyonlarına hızlı giriş
 • Manuel olarak istenilen değer ayarı
 • Bağımsız olarak boylamsal ve yatay register için operasyon biçimini değiştirme (manuel /otomatik)
 • İstenen değer transferi
 • Otomatik işaret tespitinin başlaması
 • Ayarlayıcı modu için seviye değerlerinin ayarlanması