Baskılı Elektronik | BST eltromat International

PİL : BST LİTYUM –İON PİL ENDÜSTRİSİ ÇÖZÜMLERİ

Pil endüstrisi daha önce olduğundan daha dinamik ve hızlı bir şekilde gelişmektedir. Sabit bilgi depolama ve elektromobilitinin öneminin artması ile Lityum-ion pillerinin gelişmesinin hızlı bir şekilde ilerlemesi üzerindeki baskı büyümektedir. 
Üretim masraflarının azalması,pil güvenliği ve pil ömrünün artması kadar daha uzun mesafe ve daha yüksek performans  da bir ölçüttür .
Gereksinimlerin ölçütlerini karşılayacak çözüm endüstriyel üretim ile genişlemiştir. 
Endüstriyel üretim  kalitenin gelişmesini ve masrafların azalmasına paralel olarak  enerji yeterliliği ve kaynak kadar Otomasyon ,Teknik yenilikler ve Ekonomi ölçeği açısından  kalite gelişmesine imkan verir.

Li-ion pil endüstrisinde pil montajı ve elektrot üretimi

Lityum –ion pillerinin üretimi için malzemenin işlenmesi esnasında güvenli  ve  yüksek kalitedeki ürün için mutlak bir hassasiyet gereklidir. Özellikle  e-mobilite olmak üzere son üründeki en yüksek talepleri sadece nitelikli mükemmel lityum ion pilleri karşılayabilir.


Farklı malzemelerin  birbirleri ile ilişkili olarak doğru bir şekilde ölçülmesi ve kontrol edilmesi kadar bireysel işlem adımlarında malzemenin tam yönlendirilmesi ve pozisyonlanması da   bir zorluktur . BSTe inspection,web guiding ve otomasyon ürünlerini içeren geniş ürün portföyünü kullanarak bu sorunu çözer .


Bunun yanı sıra inspection sistemleri çeşitli ölçüm işlemlerini yerine getirebilir fakat ölçüm bilgileri web guiding sistemleri üzerinde paylaşılabilir ve kontrol sonuçları en iyi hale getirilir. İşletme platformu ve görüntülemeden oluşan PROSolutions( Video:Prosolutions ) kanalıyla BST sistemleri ağı sensor teknolojisi ile kombine olmuş web guiding sistemlerinden ilgili bilgiye bağlı üretim kalitesinin koşullarına kadar uzanan etraflı çözümlerini müşterilerine sunar . 

Pil üretimin işlem adımları

Ürünlerimiz ve çözümlerimiz aşağıdaki işlem adımlarında sunulmuştur .

Kaplama

Taşıyıcı  bakır veya aliminyum levha nozil ünitesi ile kaplanır . Kaplama 1 ile 3 şerit ile aralıklı olarak veya devamlı bir şekilde yapılır .


Levhanın alt ve üst yanları sıralı olarak kaplanır ( aynı şeritte 2 işlem yürür),veya hava flatasyon kurulama işleminde eş zamanlı olarak yapılır ( 1 şeritte 1 işlem yürür ) Kuruma işleminden sonra malzeme tekrardan sarılır . 


Kaplama işleminde ki kalite güvencesi için çözümlerimiz kenar kontrol ,yukarıdan aşağıya tabaka pozisyonu kontrolü ve bütün ilgili kaplama opsiyonları için yüzey ve kenar denetimini içerir.

Dilimleme

Geniş parlatışmış ana silindirler dilimleme hattına yönlendirilir. Burada dilimleme işlemi ( Video:Battery Silitting ) malzemeyi dönen bıçaklar ile birçok  küçük parçalara boylamasına keser  . İlgili ikincil silindirler dilimleme işleminden sonra malzemeyi ayrı bir şekilde sarar.


Makine hızını tam olarak kullanabilmek için ve aynı zamanda ikincil silindirlerin mükemmel bir şekilde sarıldığından emin olmak için BST kenar kontrol sistemleri kullanılır. Buna ek olarak malzemenin dilim genişliği genişlik ölçümü ile gözlemlenebilir ve aynı zamanda İşletme platformu ve görüntülemeden oluşan PROSolutions( Video:Prosolutions ) ile kontrol edilebilir. 

Parlatma

Parlatma esnasında her iki yandan kaplanmış bakır veya alüminyum levha bir çift silindir ile sıkıştırılır. Bu amaçla kaplama şeridinde daha önceden sarılmış olan malzeme parlatma ile tekrar çözülür ve parlatmadan sonra tekrar sarılır . 


Bu safha üreticilerin makine hızının bütün avantajlarını almak istedikleri safhadır . Bununla birlikte üreticiler üretim  işleminin içinden malzemenin çözülerek yönlendirilmesi ve tekrardan sarılması gibi her şeyin kontrol yöntemleri ile çalıştığından emin olmalarının zorluğu ile yüz yüze gelirler .


BST çeşitli ihtiyaçları kapsayan sensor, kontrol cihazları ve farklı motorlar ile olan kapsamlı kenar kontrol sistemlerini sunar .Böylece işlemler dengede sarfiyat minimum seviyede tutulur ve arıza süresi azaltılır . 

Ayırma

Bireysel  bileşenleri ayırma pil hücrelerinin üretimi için gereklidir. Burada anot ve katotlar laser kesme veya zımbalama ile devamlı bir şekilde ikincil rulolara kesilir. Buda sözde olan şeritleri bırakır ki bu şeritler piller için elektrik bağlantısı olarak hizmet eder .


BST laser kesiciye tam olarak malzemenin ( Video:Tablgnoring)  pozisyonlanmasını sağlayacak çözümler sunar .Bu çözümler şeritlerin kaplama ve malzemeye bağlı geometrik talepleri karşılamasını garantiler .


Buna ek olarak inspection çözümleri ‘’ Şekil ölçümü’’ işletme platformu ve görüntülemeden oluşan PROSolutions ( Video:Prosolutions )ile işlemi besleyen geometrik durumların gözlemlenmesini sağlar . Malzemeyi açma için kesinlikle BST kenar kontrol standart fonksiyonu’’ Tab Ignoring ‘’( Video: Tab Ignoring ) gereklidir. 

İstifleme/Sarma/Laminasyon

Winding (Prizmatik / yuvarlak pil )

Yuvarlak piiler ve prizmatik pillerin üretimi esnasında sarma ikincil silindirlerin yarı dilimlenmesinden sonra meydana gelir . Burada elektrod ve iki ayırıcı izi dönen milin çevresinde (prizmatik pil)veya merkezi pin (yuvarlak pil)etrafında sarılıdır .Laminasyon ve istifleme işlemleri gibi (aşağıdaki link ) işlemlerdeki zorluk malzemenin  yüksek hassasiyet ile beraber  getirilmesidir. 


BST ek olarak  master/slave ve ofset düzeltmesi gibi fonksiyonlara giren bir çok kenar kontrol sistemi ağı ( Video :Kenar kontrollerin bağlanır lığı )  ile   bu görevi yerine getirir .Bu yöntem ile istenilen pozisyondaki sapmalar kolay bir şekilde kontrol edilebilecektir ve birbirinden farklı malzemelerin tam olarak yönlendirilmesi işlemlerin başından sarıma kadar olan süre garantiye alınmış olacaktır .

Laminasyon ve İstifleme ( ep pil )

Bu işlem adımlarında yüksek hassas birleştirme ve Laminasyon işlemleri ile temin edilmiş malzemelerden (4 tabaka=1 anod +1 katot+2 ayırıcı ) monocell üretilir. Daha sonraki işlemlerde birleşmiş malzeme uygun bir şekilde kesilir ve istif edilir. 


Bu safhada yüksek hassasiyet ile malzemeleri beraber getirmek özellikle önemlidir. Kenar kontrol alanında yılları alan tecrübelerimize göre BSTe bu işlemlerin adımlarında kenar kontrol sistemlerini birleştirir, offset ve master/slave gibi fonksiyonları ekler .Bireysel kenarların ağırlıklı pozisyonundan olan sapmalar  böylece telafi edilmiş olur ve biribirinden farklı malzemelerin tam yönlendirilmesi temin edilmiş olur .Güvenilir kenar tespitinden emin olmak için BST özellikle bu safha için  işletme platformu ve görselleme den oluşan PROSolutions’a  ilgili zıtlıklıkları ,objeleri ve tabaka bilgilerini temin eden özel bir sensor geliştirdi .

Yarı Dilimleme

Pil hücresini üretmek için sonradan gelen işlemlerdir. Dilimlemede şeritler ile ilgili olan silindirler ikiye bölünür ve tekrardan sarılır.


Hassas kenar kontrolden emin olmak için BST kenar kontrol sistemi kullanılır .Standart fonksiyon ‘’Tab Ignoring ‘’ ( Video:Tab Ignoring ) kenar kontrol esnasında şeritleri yok saymak  için zorunludur . Bu dönen bıçağın önünde malzeme pozisyonunun hassas bir şekilde olması ve malzemeyi tam olarak yarıya kesmesi için gereklidir. 


Buna ek olarak bireysel malzemenin genişliğinin kesilmesi genişlik ölçme ile gözlemlenmiş olabilir ve aynı zamanda işletme platformu ve görüntülemeden oluşan Prosolutions ile kontrol edilebilir.